Ένας γελαδάρης με όμορφο φτέρωμα

Ένας γελαδάρης (4-5 ζευγάρια αναπαράχθηκαν στην Κερκίνη) που ακόμη φοράει το όμορφο φτέρωμά του!

πηγή https://www.facebook.com/photo/?fbid=4137230183051406&set=a.157873937653737

Comments are closed.