Αύγουστος στην λίμνη Κερκίνη

Σήμερα επισκεφθήκαμε ίσως το “πλουσιότερο” τμήμα της Κερκίνης αυτή την περίοδο (την περιοχή κοντά στο στόμιο του ποταμού) και οι παρατηρήσεις ήταν εξαιρετικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους σχεδόν 2.200 ροδοπελεκάνους, τους 39 πορφυροτσικνιάδες, περισσότερες από 1.100 χαλκόκοτες, 104 χουλιαρομύτες, 380 περίπου φοινικόπτερα, 114 Σταχτόχηνες, δύο θαλασσαετούς, 3 κραυγαετούς, 9 καλαμόκιρκους και 1 ενήλικο πετρίτη. Σχεδόν 215 καλαμοκανάδες,, 381 αβοκέτες, 175 καλημάνες, 150 μαχητές, 210 λιμόζες, 7 τουρλίδες, και περισσότεροι από 800 μαυρότριγγες χωμένοι στα λασποτόπια και στα κίτρινα νούφαρα. Όλα αυτά από ένα σημείο παρατήρησης κοντά στο στόμιο του ποταμού και στο δέλτα που σχηματίζει.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4183244811783276&set=pcb.4183331008441323

Comments are closed.