Βαλτόπαπιες στην λίμνη Κερκίνη

Βαλτόπαπιες (Aythia nyroca) σε πτήση!

πηγή https://www.facebook.com/photo/?fbid=4134560383318386&set=a.157873937653737

Comments are closed.