Λαγγόνα στη λίμνη κερκίνη

Η Λαγγόνα ( Microcarbo pygmeus), όπως σχεδόν όλα τα πουλιά καθημερινά αφιερώνουν αρκετό χρόνο για τον καθαρισμό τους με πολλή προσοχή, επιμονή και υπομονή!

 

πηγή https://www.facebook.com/kostas.papadopoulos.98434

Comments are closed.