Μαυρότρυγγας καθαρίζεται με επιμέλεια.

Ταξιδιάρικα πουλιά, πλάσματα που ούτε καν να φανταστούμε μπορούμε τις δυσκολίες και τους κινδύνους που διατρέχουν στα ταξίδια τους … και τι ταξίδια από Νότια Αφρική έως τη Βόρεια Ευρώπη και όχι μόνο. Ένα από αυτά και ο Μαυρότρυγγας (Tringa erythropus επιστημονικό του όνομα) που με μεγάλη επιμέλεια καθαρίζεται!

πηγή https://www.facebook.com/photo/?fbid=4145567365551021&set=a.157873937653737

Comments are closed.