Νερόκοτα στη Λίμνη Κερκίνη

Νερόκοτα (Gallinula chloropus – Common moorhen)! Σε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο τρία (από τα αρκετά που κάνει)”χτυπήματα” με τα πόδια στο νερό και ταυτόχρονα δυνατά φτεροκοπήματα για να μπορέσει να “τρέξει” πάνω στην επιφάνεια της λίμνης! Τακτική που χρησιμοποιεί για μικρές μετακινήσεις ή όταν υπάρχουν φιλονικίες!

πηγή: https://www.facebook.com/kostas.papadopoulos.98434

Comments are closed.