Χαλκόκοτα

Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus – Glossy Ibis) που μόλις έχει πιάσει ένα μικρό γεύμα με το ράμφος της!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4143124749128616&set=a.157873937653737

Comments are closed.